KEFALONIJA - Leto 2018

/ Putovanja za mlade 2018

Očaraće Vas od trenutka kada na nju kročite!

Želećete da upoznate ovo tajanstveno i romantično ostrvo okruženo visokim čempresima, prostranim maslinjacima, jedinstvenim jelama koje rastu samo ovde. Sve to iznad kristalno plavog mora…

POROS

12 DANA – 9 NOĆI / AUTOBUSOM

Program putovanja:

1. dan: 15. jul / 24. jul / 02. avg 2018. / Beograd – Makedonija – Grčka:

Polazak autobusa sa dogovorenog mesta (okvirno vreme 12:00). Vožnja preko Srbije i Makedonije sa usputnim zadržavanjem radi odmora i regulisanja graničnih i carinskih formalnosti.

2. – 10. dan: 16. – 24. jul / 25.jul – 02. avgust / 03. – 11.avg 2018. / Kefalonija (Poros):

U ranim popodnevnim satima dolazak u luku Kilini. Vožnja trajektom do Porosa na Kefaloniji, nakon čega sledi transfer do apartmana u Porosu. Smeštanje u apartmane i upoznavanje sa mestom boravka. Boravak na Kefaloniji punih 9 noći.

Veče je rezervisano za žurke u kafićima i klubovima a dani za dnevne žurke, druženje, uživanje u čarima mora, sunca i peska na najpoznatijim plažama, Makris Giaolos, Myrthos, Petani, Assos, Antisamos, Platia Ammos plaži. Doživljaj upotpunite obilaskom pećine Melisani, sa neverovatnom bojom podzemnog jezera, kao i posetom glavnom gradu Argostoli. Iskoristite svaki trenutak da upoznate ostrvo kome ćete se uvek vraćati.

11. dan: 25. jul / 03. avgust / 12. avgust 2018. – Kefalonija – Grčka – Makedonija:

Pakovanje i napuštanje apartmana. Vožnja do luke Poros i dalje trajektom do Kilinija, odakle se put nastavlja kroz Grčku, Makedoniju i Srbiju sa usputnim pauzama. Noćna vožnja preko Grčke i Makedonije.

12. dan: 26. jul / 04. Avgust / 13. avgust 2018. – Srbija:

Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

Cenovnik

Cena aranžmana po osobi: SMEŠTAJ (NA) + BUS + TRAJEKT

SMEŠTAJ

Usluga

 

15. – 26. 07.

 

24. 07. – 04. 08.

 

02. – 13. 08.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2

1/3

1/4

 

1/5

1/2

1/3

1/4

1/5

 

1/2

1/3

1/4

 

1/5

PENSION GALINI

NA

 

239

x

x

 

x

x

x

x

x

 

239

x

x

 

x

ASTIR ROOMS

NA

 

259

239

x

 

x

259

239

x

x

 

259

239

x

 

x

SANTA IRENA

NA

 

269

249

219

 

x

269

249

x

x

 

269

249

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILA VICTOR

NA

 

289

259

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

Legenda: NA – najam apartmana (sobe) bez usluge ishrane

Ø  Za polaske iz NIŠA cena se umanjuje za 10 € i KRAGUJEVCA cena se umanjuje za 5€

 •  Za polaske iz NOVOG SADA cena se uvećava za 5€
 •  Za SOPSTVENI prevoz cena se umanjuje za 30€

 U slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika – minimum 40, prevoz će biti organizovan iz Niša, Novog Sada i Kragujevca (proveriti u agenciji).

PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE NA DAN UPLATE

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Ø 9 noćenja u odabranim smeštajnim kapacitetima u Porosu na Kefaloniji,
 • Ø Autobuski prevoz na relacijama prema programu autobusima visoke turističke kategorije (audio, video, A/C, tv i dvd) ,
 • Ø Povretni brodski prevoz na relaciji Kilini-Poros-Kilini i transfer do smeštaja,
 • Ø Pratioca grupe i usluge predstavnika agencije,
 • Ø Organizaciju putovanja u celini.
  • međunarodno zdravstveno osiguranje Wiener Stadtische (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) cena po osobi dnevno: 1 € (odrasle osobe od 18 –    70 god); 0,5 € (deca od 6 meseci – 18 god); 2 € (starije osobe od 71 – 83 god)
  • Obaveznu boravišnu taksu u Grčkoj koja se naplaćuje od 01.01.2018. godine (dnevno po sobi: privatan smeštaj - 0.5€, hoteli 1*i 2* - 0.5€, hoteli 3* - 1,5 €, hoteli 4* - 3€, hoteli 5* - 4€ - plaćanje u agenciji),
  • fakultativne izlete,
  • Usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
   • individualne troškove putnika.

 ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 NAPOMENA: prilikom prijavljivanja obavezno dostaviti podatke iz pasoša (JMBG, br. pasoša i adresu iz pasoša)

NAČIN PLAĆANJA:

 •  svi navedeni iznosi koji su u eur, plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan ` uplate
  • 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja
  • čekovima građana najkasnije do 15.12.2018. datumirani svakog 15-og u mesecu
  • platnim karticama (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
  • mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata kreditnim karticama Banke Intesa (Visa, Master i American Express)
   • mogućnost plaćanja administrativnom zabranom
   • Cena je garantovana samo za uplatu celokupnog iznosa, odnosno garantovan je samo iznos uplaćene akontacije, a ostatak je podložan promeni.

Agencija zadržava pravo da propiše drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama/sindikatima sa kojima agencija zaključi poseban ugovor.

 

PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE NA DAN UPLATE

NAPOMENE:

1.Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši više ne važe.

2.Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. 

3.Neophodna viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP Republike Srbije, Koordinaciona uprava).

4.Neophodni podaci za polisu osiguranja: JMBG, broj pasoša i adresa iz pasoša. Putnici su u obavezi da dostave sve podatke iz pasoša najkasnije 48h pred polazak na putovanje.

5.Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje je obavezno za celokupan period putovanja.

6.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

7.Ukoliko putnik ne izvrši uplatu rate ili celokupnog iznosa u predviđenom roku, smatra se da je odustao od putovanja. Datum otkaza se smatra trenutak kada Organizator obavesti putnika o raskidu ugovora zbog neizmirenja obaveze. Datum obaveštavanja putnika o neizmirenju obaveza i raskidu ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja.

8.Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost. Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice.

9.Molimo putnike da provere tačno vreme polaska dan pre početka putovanja, ukoliko do tada ne dobiju informaciju sms obaveštenjem.

10.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo overeni pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

11.Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge, kao i za učešće na sportskim i drugim aktivnostima. Organizator nije odgovoran i ne može garantovati kvalitet i dužinu trajanja dnevnog i noćnog provoda, kao i drugih manifestacija.

12.Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti se organizuju od strane lokalne turističke agencije. Organizator putovanja nije u stanju da kontroliše kvalitet izvođenja fakultativnih izleta i prema Opštim uslovima putovanja nije odgovoran za njihovo izvođenje, te je putnik saglasan da sve svoje eventualne reklamacije i primedbe uputi direktno, na licu mesta, lokalnom organizatoru putovanja.

13.  Lokalna kategorizacija i klasifikacija hotela / apartmana.

14. Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene.

Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.

Svi koji se prijave 20 i manje dana pred polazak dužni su da uplate aranžman u celosti (100%). 

Aranžman je rađen na bazi minimum 70 prijavljenih putnika.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana od strane agencije je 5 dana pre puta.

Agencija Organizator putovanja ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja usklađeni sa YUTA standardom

Program br.2. od 13.03.2018.     

   

Organizator putovanja Max travel , licenca APR registar turizma kategorije OTP  br. 65 / 2010 od  02.02.2010.

Subagent Oktopod Travel, licenca OTP 130/2010


OPIS DESTINACIJE I SMEŠTAJA:

KEFALONIJA je najveće ostrvo Jonskog arhipelaga sa površinom od 780km2. Nalazi se južno od Lefkade i Itake i severno od Zakintosa. Glavni grad i luka Kefalonije je još od 1757. godine Argostoli. On je ujedno i sedište Grčke pravoslavne crkve. Na Kefaloniji se nalazi i međunarodni aerodrom, smešten na 8 km od glavnog grada.

POROS – turističko naselje u jugoistočnom delu Kefalonije sa oko 1.100 stalnih stanovnika. To je vrlo miran gradić, poznat po lepim plažama koje se pružaju u celoj regiji. Treća je luka na Kefaloniji i odavde kreću trajekti za Peloponez, odnosno mesto povezuje Kefaloniju sa kopnenom Grčkom. Od glavnog grada Argostolija udaljeno je 40 km, a od Skale 12 km. Poros je jedno od najlepših i najatraktivnijih mesta na Kefaloniji, sa brojnim turistima pre svega iz Zapadne Evrope. Smešteno je u podnožju planina Atros i Pahni i okruženo bujnom vegetacijom.. Gradić ima gotovo sve sadržaje koje ćete poželeti, od lepih plaža, preko romantičnog šetališta, do nekih od najlepših taverni i restorana na Kefaloniji, odnosno prodavnica, butika i suvenirnica. Glavna plaža zove se Aragia i smeštena je desno od gradske plaže. Aragia je više šljunkovita nego peskovita, sa kristalno čistom vodom i okružena zelenilom. Duž nje se nalazi i najveći broj taverni i barova u kojima je atmosfera uvek opuštena.

PANSION GALINI 1*, Poros, Kefalonia, Greece

Pansion Galini je smešten u selu Poros na Kefaloniji, na samo 100 metara od plaže Araja i u okviru pešačke udaljenosti od taverni i supermarketa. U ponudi ima besplatan bežični internet u zajedničkim prostorijama i klimatizovane sobe sa balkonom (klima se doplaćuje na licu mesta). Iz soba se pruža pogled na Jonsko more ili planinu, a one poseduju frižider, kuhinjsko posuđe i TV. Svaka smeštajna jedinica sadrži sopstveno kupatilo s tušem ili kadom. Gostima je na raspolaganju i zajednička čajna kuhinja u sklopu objekta. Grad Argostoli i njegova luka udaljeni su 40 km od pansiona Galini, a Međunarodni aerodrom Kefalonija 38 km. Osoblje će vam pomoći oko organizacije iznajmljivanja automobila kojima možete obići čuvene plaže, kao što su Kaminija, udaljena 5 km i Skala udaljena 12 km. U blizini objekta možete koristiti besplatan javni parking.

HOTEL SANTA IRENA 2*, Poros, Kefalonia, Greece

Objekat Santa Irena smešten je na 400m (5 minuta hoda) od centra sela Poros i na 200 metara od šljunkovite plaže u Porosu. U ponudi ima klimatizovane sobe sa sopstvenim balkonom (klima se doplaćuje na licu mesta). Sobe smeštajnog objekta Irena gledaju na planine ili na vrt. U našoj ponudi su 1/3 i 1/4 sobe. Sve sobe nude sopstveno kupatilo sa fenom za kosu i toaletnim priborom, kao i električno kuvalo, mini-frižider i sef (doplata na licu mesta). Dodatni kapaciteti: bar, besplatan wifi. Luka Sami se nalazi na 28 km, a Aerodrom Kefalonija na 40 km od smeštajnog objekta.


ASTIR ROOMS

Objekat Astir Rooms se nalazi u srcu Porosa, na samo 10 metara od plaže u mestu Poros na Kefaloniji i na 100 metara od centra. Iz smeštajnih jedinica se pruža pogled na Jonsko more, ostrvo Itaka i luku. Sve jedinice su klimatizovane i sadrže TV sa satelitskim kanalima. Klima se doplacuje na licu mesta. U našoj ponudi se nalaze 1/2 sobe i 1/3 studio. Sve sobe nude balkon sa pogledom, sopstveno kupatilo, kao i TV, mini-frižider, besplatan wifi. Veliko dvorište se nalazi pored same plaže, dok se u hladu krošnji drveca nalazi veliki broj stolova i stolica koje sluze za odmor i uzivanje sa prijateljima. Na raspolaganju je snek bar. Snek bar nudi lagane obroke i pića. Do restorana i prodavnica možete stići pešice za 3 minuta.

VILA VICTOR

Smeštena u Porosu na Kefaloniji, vila Victor nudi besplatan bežični internet i smeštaj za samostalan boravak. Nalazi se na 900 metara od plaže u Porosu. Svi klimatizovani apartmani opremljeni su TV-om i imaju balkon sa pogledom na more ili na planine. Sadrže kupatilo sa kadom ili tuš kabinom i čajnu kuhinju sa šporetom i rernom.Međunarodni aerodrom Kefalonija udaljen je 35 km. Vila Victor se nalazi na 40 km od grada i luke Argostoli.

 

Kontakt

KONTAKT


BEOGRAD

Bojanska 7
(ulaz iz Mileševske)

tel: (011) 41 555 55

info@oktopod.rs


NOVI BEOGRAD

Gandijeva 148 A

tel: (011) 41-55-556

oktopodnb@orion.rs


ZEMUN

Dr. Petra Markovića 18 (prekoputa okretnice 88)

tel: (011) 41-55-557

oktopod.zemun@hotmail.com


VIDIKOVAC

Geo Travel, Patrijarha Joanikija 29a

tel: (011) 2342 303

vidikovac@oktopod.rs


NOVI SAD

Stražilovska 27

tel: (021) 31-05-220

novisad@oktopod.rs


ŠABAC

Gospodar Jevremova 20

tel: (015) 61-05-20

sabac@oktopod.rs


KRAGUJEVAC

Lole Ribara 6

tel: (034) 35-64-86

kragujevac@oktopod.rs


NIŠ

Obrenovićeva bb, lokal 17-P

tel: (018) 31-05-220

nis@oktopod.rs


KRUŠEVAC

Majke Jugovića 24 (bivša Zakićeva)

tel: (037) 21-05-22

krusevac@oktopod.rs


LOZNICA

Pašićeva 1, lokal 25

tel: (015) 61-05-22

loznica@oktopod.rs


UŽICE

Dimitrija Tucovića 36, TC Pariz 1 sp, lok 3

tel: (031) 510 999

uzice@oktopod.rs


ZRENJANIN

Vojvode Petra Bojovića 1 (Žitni trg)

tel: (023) 521 530


REPUBLIKA SRPSKA / BIJELJINA

Miloša Crnjanskog 20, Bijeljina

tel: +387 (055) 490 090

info@oktopod.baAVIO KARTE
ONLINE