LEFKADA - leto 2018

/ Putovanja za mlade 2018

….destinacija za sve ljubitelje prave prirode, divnih predela, avanturiste…jednostavno za ljude koji žele nešto sasvim drugačije…zakoračite na egzotično ostrvo boja!

NIDRI, NIKIJANA   12 DANA – 9 NOĆI / AUTOBUSOM

Program putovanja:

1. dan: 07.jul  /  16.jul  /  25.jul  /  03.avgust 2018– Beograd – Makedonija – Grčka:

Polazak autobusa iz Beograda sa dogovorenog mesta (okvirno 16:00) i vožnja preko Srbije i Makedonije sa usputnim zadržavanjem radi odmora i regulisanja graničnih i carinskih formalnosti.

2. – 10. dan: 08– 16.jul   /   17– 25.jul   /    26.jul – 3.avgust  /   4 – 12.avgust 2018. – Lefkada:

U ranim popodnevnim  časovima stižemo na Lefkadu u mesto Nidri i Nikijanu,  smeštamo se u apartmane/studije/sobe i krećemo u istraživanje ovih najpopularnijih turističkih centara Lefkade, koji će nam narednih devet noći biti sigurna luka. Večernje zagrevanje počinjemo uobičajeno u barovima i kafeima. Sledi đuskanje do jutra u nekom od najpoznatijih klubova Sail Inn, Club Tropicana,Excesses...  Dane na Lefkadi  koristimo za dnevne žurke, druženje, uživanje u čarima mora, sunca i peska na najpoznatijim plažama. Mogućnost obilaska Desimi, Mikros  Gialos, Agiofili, Milos, Katizma, Kalamitsi, Egremni, Porto Katsiki,istraživanje ostrva izletima do obližnjih ostrva Madouri, Sparti, Skorpidi i Skorpios, glavnog grada Lefkade, ruševina Apolonovog hrama u Athani, vodopada Nidri,  tradicionalnih planinskih sela Vafkeri,Aleksandros Kolivata, Kefalonije...

11. dan: 17.jul  /  26.jul  /  4.avgust  /  13.avgust 2018 – Lefkada – Grčka – Makedonija:

Pakujemo stvari i polako napuštamo Nidri. Sledi vožnja kroz Grčku, Makedoniju i Srbiju sa usputnim pauzama. Prepričavanje doživljaja tokom noćne vožnje do Srbije...

12.dan: 18.jul  /  27.jul  /  5.avgust  /  14.avgust 2018 – Srbija: 

Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

Cenovnik

Cena aranžmana po osobi: SMEŠTAJ (NA) + BUS

HOTEL

usluga

termin

07.07-18.07.

16.07-27.07.

25.07-05.08.

03.08-14.08

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

KAKONAS

NA*

245

x

x

x

x

x

269

x

x

x

x

x

279

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FILIPOS

NA

225

x

x

x

x

x

249

x

x

x

x

x

259

x

x

x

x

x

269

x

x

x

x

x

ZODIAK

NA

225

205

199

x

x

x

259

239

229

x

x

x

269

249

239

x

x

x

279

259

249

x

x

x

ANGELINA

NA

239

219

209

199

189

x

279

259

249

239

229

x

289

269

259

249

239

x

x

x

x

x

x

x

NIKI

NA

x

x

x

169

x

x

x

x

x

229

x

x

x

x

x

239

x

x

x

x

x

x

x

x

STELIOS

NA

x

x

x

x

x

x

x

209

x

x

x

x

x

219

x

x

x

x

x

249

x

x

x

x

GAZIS

NA

x

x

x

x

x

x

279

249

229

x

x

x

289

259

239

x

x

x

299

269

249

x

x

x

ODISEJA

NA

215

205

195

165

x

x

239

229

219

209

x

x

249

239

229

219

x

x

x

x

x

x

x

x

NA- najam studija /apartmana        NA*- najam –standardna soba bez kuhinje

Za polaske iz NIŠA cena se umanjuje za 10 € i KRAGUJEVCA cena se umanjuje za 5

Za polaske iz NOVOG SADA cena se uvećava za 5

Cena paket aranžmana se umanjuje za 25€ za sopstveni prevoz

U slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika – minimum 40, prevoz će biti organizovan iz Niša,  Novog Sada i Kragujevca (proveriti u agenciji).

PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE NA DAN UPLATE

ARANŽMAN OBUHVATA:

 •    9 noćenja u višekrevetnim sobama/studijima/apartmanima u smeštajnim kapacitetima u Nikiani, Nidriju ili Perigialiju na Lefkadi,
 • Autobuski prevoz na relacijama prema programu autobusima visoke turističke kategorije (audio, video, A/C, tv i dvd) ,
 • pratioca grupe i usluge predstavnika agencije,
  • organizaciju putovanja u celini.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje Wiener Stadtische (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) cena po osobi dnevno: 1 € (odrasle osobe od 18 –    70 god); 0,5 € (deca od 6 meseci – 18 god); 2 € (starije osobe od 71 – 83 god)

NAPOMENA: prilikom prijavljivanja obavezno dostaviti podatke iz pasoša (JMBG, br. pasoša i adresu iz pasoša)

 • Obaveznu boravišnu taksu u Grčkoj koja se naplaćuje od 01.01.2018. godine (dnevno po sobi: privatan smeštaj - 0.5€, hoteli 1*i 2* - 0.5€, hoteli 3* - 1,5 €, hoteli 4* - 3€, hoteli 5* - 4€ - plaćanje u agenciji),
 • Doplatu za polupansion  90€ – plaćanje u agenciji,
 • Usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
 • individualne troškove putnika.

NAČIN PLAĆANJA:

 •  svi navedeni iznosi koji su u eur, plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan ` uplate
  • 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja
  • čekovima građana najkasnije do 15.12.2018. datumirani svakog 15-og u mesecu
  • platnim karticama (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
  • mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata kreditnim karticama Banke Intesa (Visa, Master i American Express)
   • mogućnost plaćanja administrativnom zabranom
   • Cena je garantovana samo za uplatu celokupnog iznosa, odnosno garantovan je samo iznos uplaćene akontacije, a ostatak je podložan promeni.

Agencija zadržava pravo da propiše drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama/sindikatima sa kojima agencija zaključi poseban ugovor.

NAPOMENE:

1.Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši više ne važe.

2.Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. 

3.Neophodna viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP Republike Srbije, Koordinaciona uprava).

4.Neophodni podaci za polisu osiguranja: JMBG, broj pasoša i adresa iz pasoša. Putnici su u obavezi da dostave sve podatke iz pasoša najkasnije 48h pred polazak na putovanje.

5.Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje je obavezno za celokupan period putovanja.

6.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

7.Ukoliko putnik ne izvrši uplatu rate ili celokupnog iznosa u predviđenom roku, smatra se da je odustao od putovanja. Datum otkaza se smatra trenutak kada Organizator obavesti putnika o raskidu ugovora zbog neizmirenja obaveze. Datum obaveštavanja putnika o neizmirenju obaveza i raskidu ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja.

8.Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost. Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice.

9.Molimo putnike da provere tačno vreme polaska dan pre početka putovanja, ukoliko do tada ne dobiju informaciju sms obaveštenjem.

10.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo overeni pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

11.Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge, kao i za učešće na sportskim i drugim aktivnostima. Organizator nije odgovoran i ne može garantovati kvalitet i dužinu trajanja dnevnog i noćnog provoda, kao i drugih manifestacija.

12.Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti se organizuju od strane lokalne turističke agencije. Organizator putovanja nije u stanju da kontroliše kvalitet izvođenja fakultativnih izleta i prema Opštim uslovima putovanja nije odgovoran za njihovo izvođenje, te je putnik saglasan da sve svoje eventualne reklamacije i primedbe uputi direktno, na licu mesta, lokalnom organizatoru putovanja.

13.  Lokalna kategorizacija i klasifikacija hotela / apartmana.

14. Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene.

Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.

Svi koji se prijave 20 i manje dana pred polazak dužni su da uplate aranžman u celosti (100%). 

Aranžman je rađen na bazi minimum 70 prijavljenih putnika.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana od strane agencije je 5 dana pre puta.

Agencija Organizator putovanja ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja usklađeni sa YUTA standardom

Program br.2. od 13.03.2018.    

  

Organizator putovanja Max travel , licenca APR registar turizma kategorije OTP  br. 65 / 2010 od  02.02.2010.

Subagent Oktopod Travel, licenca OTP 130/2010 od 05.02.2010.


 

OPIS DESTINACIJE I SMEŠTAJA:

LEFKADAnaziva i Lefkas, četvrto je najveće ostrvo u sklopu Jonskih ostrva, posle Zakintosa, Kefalonije i Krfa. Površina ostrva je 303 km2, a dužina obale je 117 km. Sa kontinentalnom Grčkom povezana je pokretnim mostom. Od Beograda je udaljena 979 km, Atine udaljena 385 km, a od Soluna 420 km. Glavni grad ostrva je Lefkada, nalazi se na severoistoku ostrva. Klima je mediteranska sa velikim brojem sunčanih i toplih dana.

Kakonas 2*

Nalazi se u neposrednoj blizini plaže kao i kluba Sail Inn.  Centar Nidrija je udaljen 300 metara,  market, pekare i kafići su na 30 metara od smeštaja.  U našoj ponudi su 1/2 studiji koji u svom satavu imaju frižider, terasu, kupatilo, TV, klima uređaj (uz doplatu) i Wi fi. Kuhinja je velika i zajednička (koriste je 4 sobe).

Filipos 2*

U zelenom okruženju, na svega pedesetak metara od centra, oko sto metara od mora i male neuređene plaže i na oko sedamsto metra od uređene plaže. Sastoji se od dvokrevetnih studija koji se nalaze u prizemlju vile naspram bazena. Opremljeni su TV – om i klima uređajem (uz doplatu na licu mesta) imaju opremljene kuhinje, studiji su u parteru i nemaju terase.

Zodiac 2*

Nalazi se u Nidriju iznad puta , na oko 350 metara  udaljenosti od plaže i kluba Sail Inn. Raspolaže sa 1/2, 1/3 i 1/4 studijima koji u svom sastavu poseduju terasu kuhinju, mini frižider TV, besplatan  wi fi i klimu uz doplatu. Gostima je na raspolaganju bazen koji se nalazi u sklopu objekta koji se nalazi preko puta Zodiaca.

Angelina2*

Nalazi se na udaljenosti 350m od mora, isto toliko i od centra Nidrija. Od plaže su udaljeni oko 550m. Sadrži 1/2 sobu, 1/3 studio,  1/4 apartman , 1/5 mezonet u prizemlju i 1/6  mezonet na II spratu. Svi smeštaji (osim 1/2 sobe) imaju opremljenu kuhinju. Svi imaju kupatilo, TV i klimu koja se doplaćuje na licu mesta. Gostima je na raspolaganju bazen koji se nalazi u sklopu objekta.

Niki apartmani 2*

Udaljen je  oko100m od centra Nidrija i 50m od plaže. Raspolaže sa 1/4 i 1/5 apartmanima koji poseduju : opremljenu kuhinju, TV, A/C koja se doplaćuje na licu mesta.

Stelios2*

Nalazi se na 50m od mora u Perigialiju a od gradske plaže i centra Nidrija je udaljena 900m. Sadrže trokrevetne studije sa opremljenom kuhinjom, TV-om,  A/C i terasom sa pogledom na more. Klima se doplaćuje na licu mesta.

Gazis 2*

Nalazi se u Nidriju, na oko 50 metara  udaljenosti od mora, 500 metara od gradske plaže. Ispod samog smeštaja se nalazi market, a na oko 150 metara je turistička šetališna zona sa brojnim kafićima i restoranima. U našoj ponudi se nalaze dvokrevetni,  trokrevetni i čeetverokrevetni studiji. Svi su opremljeni sa kuhinjicom, kupatilom, terasom. Korišćenje klima uređaja  je uračunato u cenu.

Odiseja Apartments 2*

Se nalaze u mestu Nikiana, 100 metara udaljen od predivne peščane plaže. U okruženju postoji dobar broj prodavnica, marketa i svih drugih objekata. U svom sklopu ima prelep vrt, i  privatni parking prostor. Odysseia kompleks se sastoji od dve zgrade u kojima se nalaze dva studija i 12 apartmana. Sve smeštajne jedinice su lepo i sa ukusom dekorisane i opremljene.  Svi apartmani se sastoje od odvojene spavaće sobe gde se nalazi bračni krevet, a preostali ležajevi su u kuhinji (jedan ili dva odvojena kreveta). Potpuno opremljena kuhinja, kupatilo sa tušem, klima uređaj, bežični internet, TV i terase sa prelepim pogledom su standardni sadržaji svakog apartmana. Studiji, pored kreveta imaju kuhinju sa svim neophodnim priborom za spremanje i serviranje jela, kupatilo sa tušem, TV, klima uređaj i terase sa predivnim pogledom na planinu ili more.

Kontakt

KONTAKT


BEOGRAD

Bojanska 7
(ulaz iz Mileševske)

tel: (011) 41 555 55

info@oktopod.rs


NOVI BEOGRAD

Gandijeva 148 A

tel: (011) 41-55-556

oktopodnb@orion.rs


ZEMUN

Dr. Petra Markovića 18 (prekoputa okretnice 88)

tel: (011) 41-55-557

oktopod.zemun@hotmail.com


VIDIKOVAC

Geo Travel, Patrijarha Joanikija 29a

tel: (011) 2342 303

vidikovac@oktopod.rs


NOVI SAD

Stražilovska 27

tel: (021) 31-05-220

novisad@oktopod.rs


ŠABAC

Gospodar Jevremova 20

tel: (015) 61-05-20

sabac@oktopod.rs


KRAGUJEVAC

Lole Ribara 6

tel: (034) 35-64-86

kragujevac@oktopod.rs


NIŠ

Obrenovićeva bb, lokal 17-P

tel: (018) 31-05-220

nis@oktopod.rs


KRUŠEVAC

Majke Jugovića 24 (bivša Zakićeva)

tel: (037) 21-05-22

krusevac@oktopod.rs


LOZNICA

Pašićeva 1, lokal 25

tel: (015) 61-05-22

loznica@oktopod.rs


UŽICE

Dimitrija Tucovića 36, TC Pariz 1 sp, lok 3

tel: (031) 510 999

uzice@oktopod.rs


ZRENJANIN

Vojvode Petra Bojovića 1 (Žitni trg)

tel: (023) 521 530

zrenjanin@oktopod.rs


REPUBLIKA SRPSKA / BIJELJINA

Miloša Crnjanskog 20, Bijeljina

tel: +387 (055) 490 090

info@oktopod.ba


AUSTRIJA / BEČ

Heinestrasse 3/2 1020 Wien

tel: +4312143808

wien@oktopod.rsAVIO KARTE
ONLINE