Sofija - 4 dana

/ Evropski gradovi 2020 / Autobusom

TERMINI: 13.11.2020.;

1. dan (petak) BEOGRAD - SOFIJA

Polazak iz Beograda sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice u ranim jutarnjim časovima. Putovanje autobusom u pravcu Niša, Pirota i Dimitrovgrada. Usputne pauze radi odmora grupe, obavljanje carinskih formalnosti na graničnom prelazu i dolazak u Sofiju oko podneva. U Sofiji panoramsko razgledanje grada: Katedrala Aleksandra Nevskog, Bazilika Sv. Sofije, Rotonda Sv. Jurja, Sv. Petka Samardžijska, Opera, Spomenik Levskom, Spomenik Neznanom junaku, Parlament, gradske zidine iz XII veka, Basi Džamija... Odlazak u neki od tržnih centara u Sofiji… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog odlaska na svečanu večeru sa muzičkim programom –‘bugarsko veče’ . Povratak u hotel. Noćenje.

2.dan (subota) SOFIJA - PLOVDIV -  SOFIJA

Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog odlaska na razgledanje Plovdiva. Dolazak u Plovdiv gde je predviđeno panoramsko razgledanje jednog od najlepših gradova na Balkanu: Antički amfiteatar iz 2. veka, rimski stadion, crkva svetog Konstantina i Jelena kao i brojni muzeji i galerije, starog utvrđenja iznad reke Marice... Plovdiv je Evropska prestonica kulture za  2019 god. U popodnevnim satima polazak za Sofiju. Po dolasku u Sofiju slobodno vreme. Noćenje.

3.dan (nedelja) SOFIJA - RILSKI MANASTIR -  SOFIJA - BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog odlaska na planinu Rila udaljenu od Sofije oko 115 km sa planiranim obilaskom i razgledanjem manastira Sv. Jovana Rilskog na planini Rila - najvećeg bugarskog manastira koji je tokom deset vekova postojanja religiozni, umetnički i književni centar bugarskog naroda. Manastir u kome se duhovno uzdizao i  Sv.Sava.  Obilazak manastirskog kompleksa: crkva Bogorodičinog rođenja, kula sa paraklisom Preobraženja Gospodnjeg, paraklis Sv. Save i Sv. Simeona Mirotočivog... U popodnevnim satima polazak za Sofiju. Po dolasku u Sofiju kraće slobodno vreme i

nastavak putovanja za Srbiju.

4.dan (ponedeljak) BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima

Opis i lokacija hotela:

Hotel Budapest 3* (www.hotelbudapest.bg) je smešten na dva minuta hoda do Glavne Železničke i autobuske  Stanice u  Sofiji i na udaljenosti od 12 km. od Aerodroma Sofija. Hotel ima 63 komforne opremljene sobe na 7 spratova i poseduju: Wi-Fi internet, sef,  satelitska TV, mini bar, air condition, fen i ostalo. Stardardne dokrevetne sobe poseduju: bračni krevet, radni sto, direktnu telefonsku liniju, Lan i Hi-Fi konekcija, elekstronskim sef, LCD TV,  individualnu kontrolu klime, modern kupatilo-tuš kabina, fen, opremljen mini bar i frižider.

- Hotel 'Hemus' 3*Sofija (www.hemushotels.com)  je otvoren 1968. godine, a njegovo novo hotelsko krilo Poslovni centar Hemus - 2013. godine. Pogodna lokacija hotela omogućava brzi pristup svim kulturnim, komercijalnim i administrativnim zgradama. Hotel takođe ima kazino, kancelariju banke, noćni klub i frizerski salon. Hotel Hemus svojim gostima nudi sledeće tipove hotelskih soba - u glavnom visokom hotelskom krilu raspolaže sa 208 soba, uključujući: Jednokrevetna standardna soba, Dvokrevetna soba sa dva odvojena kreveta, Jednokrevetna soba, Dvokrevetna soba sa dva odvojena kreveta, Junior Suite Hemus, VIP Apartman. Poseduje: brzi besplatni Wi-Fi u svim sobama i na javnim mestima, Klima uređaj Podzemni parking / plaćen /, Transferi , Poslovni centar, Usluga pranja i hemijskog čišćenja, Frizerski salon i salon lepote, Sobna usluga, Bankarska filijala, Restoran sa letnjom terasom. Lobi bar.

NAPOMENA ZA HOTEL:

Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.

Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta:

www.oktopod.rs

Cenovnik i uslovi plaćanja:

SPECIJALNA PONUDA 13.11.

Termin

SPECIJAL

(za odredjeni broj soba)

Cena aranžmana

13.11 - 16.11.2020.

79 €

85

USLOVI PLAĆANJA I OSTALE NAPOMENE:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

USLOVI PLAĆANJA: 
• 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT.
• PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA. (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice).
• ČEKOVIMA GRAĐANA NA 3 MESEČNE RATE DATUMIRANI SVAKOG 15-OG U MESECU
• PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE NA 3 MESEČNE RATE
• ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI.

 CENA  ARANŽMANA  OBUHVATA:

* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili double decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu

* smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni-švedski sto) u hotelu 3* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama.

* obilaske prema programu (Sofija – panorama grada)

* troškove organizacije i vođstva puta

* usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

CENA  ARANŽMANA  NE OBUHVATA:

* putno osiguranje sa covid dodatkom u iznosu od 1,5€ po osobi/ dnevno (17-71g), 1€ (0,6 – 16,99 

    g), 3€ (71-84g). Suma osiguranja 30.000€

* ulaznice i fakultativne izlete
* individualne troškove 

CENE  FAKULTATIVNIH  IZLETA:

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene, deca od 2 - 12 godina ostvaruju popust):

* Bugarsko veče (večera sa muzičkim programom) – 30€ / deca 20€

* Rilski manastir - 20€ / deca 15€. Doplata za ulaznicu u muzej 5eur u manastiru.

* Plovdiv - 25€ / deca 15€

DOPLATA  ZA 1/1 SOBU: 80% OD CENE ARANŽMANA

Napomene:VIZE:

*  Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU

*  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

* Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.oktopod.rs

*U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

* Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

OPŠTE NAPOMENE:

* Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela

* Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je  samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

* Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana izlaska sa teritorije Turske.

* Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Oktopod travela, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 40 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Oktopod travela, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

* Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

* Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

* Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

* Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

* Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

* Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

* Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Aranžman je rađen na bazi od minimum 70 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija „OKTOPOD TRAVEL“-a, Licenca OTP 119/2020 – A 40

od 01.02.2020.

 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Program br.1 od 28.09.2020.               Licenca Ministarstva Turizma OTP 119/2020 – A 40 od 01.02.2020.

Kontakt

KONTAKT


BEOGRAD

Velimira Bate Živojinovića 7 (bivša Bojanska)
(ulaz iz Mileševske)

tel: (011) 41 555 55

info@oktopod.rsAVIO KARTE
ONLINE