Grčka - Hoteli / Kasandra hoteli

7% agencijski popust / za rezervacije do 31.01.2017.
10% agencijski popust / za uplate u celosti do 31.01.2017.