Grčka - Hoteli / Kasandra hoteli

10% agencijski popust / za uplate u celosti do 31.03.2017
8% agencijski popust / za rezervacije do 31.03.2017