Dvorci Vojvodine

Srbija / Izleti

JEDNODNEVNI IZLET

(Dvorci Vojvodine)

Relacija:  BEOGRAD - KULPIN (Dvorac Dunđerski i Poljoprivredni muzej) - BEČEJ (Dvorac Fantast) - NOVI BEČEJ

(Dvorac Sokolac) - ZRENJANIN - BEOGRAD

Termin: subota 03.10.2020.

Program putovanja:

Polazak iz  Beograda u jutarnjim satima (8h), sa parkinga Sava centra - Savska strana. Autobusom se putuje  u pravcu  Novog Sada, Bačkog Petrovca i Kulpina. Usputna pauza i dolazak u Kulpin u prepodnevnim satima. U Kulpinu se obilazi muzejski kompleks koji čine dva dvorca i pomoćni objekti. U sklopu dvorca planirano je i razgledanje Poljoprivrednog muzeja u Kulpinu, jedine specijalizovane muzejske ustanove u zemlji iz 1993. godine. Posle razgledanje kompleksa nastavak putovanja u pravcu Bečeja, a zatim i Novog Bečeja. U blizini Bečeja planirana je poseta Dvorcu Dunđerski - Fantast, još jednog dvorca zadužbine stare vlastelinske porodice Dunđerski. Razgledanje dvorca, crkve i ergele konja koja posluje u sastavu ovog spomen kompleksa. Kraće slobodno vreme za individualne aktivnosti i šetnju a zatim  odlazak preko Bečeja, do Novog Bečeja gde je predviđena poseta dvorcu Sokolac takođe zadužbine porodice Dunđerski  iz 19.veka. Nakon kraćeg razgledanja dvorca Sokolac kraći odmor na obali Tise uz mogućnost ručka u restoranu ’11 plavih’ (fakultativni program). Nakon toga nastavak putovanja preko Zrenjanina do Ečke i dalje do Beograda. Dolazak u Zrenjanin u popodnevnim satima, kraća šetnja centralnom pešačkom zonom grada a zatim nastavak puta u pravcu Beograda i dolazak na mesto polaska oko 20 sati. Kraj usluge.

Cenovnik

Cena aranžmana: 1.580 rsd.

Plaćanje aranžmana:

- gotovinom do polaska na put

Aranžman obuhvata:

- Autobuski prevoz udobnim turističkim  autobusom na navedenoj relaciji (audio/cd/dvd/klima/mikrofon).

- Licencirani turistički vodič - pratioc grupe.

- Ulaznice i razgledanje prema programu putovanja (Dvorci Dunđerski u Kulpinu, Dvorac Dunđerski-Fantast u Bečeju i Dvorac Sokolac u Novom Bečeju).

- Organizacija aranžmana.

Aranžman ne obuhvata:

- Individualne troškove van ponudjenog u programu.

- Ručak u restoranu ’11 plavih’ u Novom Bečeju, cena ručka 750 rsd. U varijanti supa/bečka šnicla/salata/hleb/dezert, Ili riblja čorba/riba/salata/hleb/dezert (fakultativni program-najava u toku putovanja i plaćanje vodiču).

NAPOMENA:

- Krajnji rok za obaveštavenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.

- Faklutativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od  troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, objektivnih okolnosti.

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnoh okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).

- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

- Putnici su u obavezi da se 3 dana pre puta informišu o tačnom vremenu i mestu polaska.

- Rok za prijavu 7 dana pre termina putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

ZA REALIZACIJU ARANŽMANA – MINIMUM   40 PUTNIKA.

Cenovnik i program putovanja broj 1 od 02.09.2020.

Organizator putovanja Oktopod travel, licenca OTP 119/2020 - kategorije A40 od 01.02.2020.godine.

MB 17205196, PIB 101468904, Velimira Bate Živojinovića 7, Beograd

Garancija putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, po Ugovoru o garanciji putovanja

broj 0083/2020 od 10.01.2020.god.

Polisa osiguranja broj 30000016067 od 23.01.2020.godine Akcionarskog društva za osiguranje

„MILENIJUM-OSIGURANJE ADO, BEOGRAD”

Uz ovaj program vaze opsti uslovi organizatora putovanja agencije “OKTOPOD TRAVEL” uskladjeni sa YUTA standardomKontakt

KONTAKT


BEOGRAD

Velimira Bate Živojinovića 7 (bivša Bojanska)
(ulaz iz Mileševske)

tel: (011) 41 555 55

info@oktopod.rsAVIO KARTE
ONLINE