GOLUBAC – MAN. TUMANE – SREBRNO JEZERO

Srbija / Izleti

Relacija:  BEOGRAD - GOLUBAC - MAN. TUMANE - SREBRNO JEZERO - BEOGRAD

Termini putovanja: subota 26.09.2020.

Program putovanja:

Polazak iz  Beograda u jutarnjim satima (06,30h.-), sa parkinga Sava centra – Savska strana. Autobusom se putuje  u pravcu  Požarevca, Velikog Gradišta i Golupca. Usputna pauza i dolazak u Golubac u prepodnevnim satima. Prolazak

kroz Golubaac i odlazak do manastira Tumane koji se nalazi na 11 km. od Golupca. Obilazak manastira, crkve čije osnivanje se vezuje za proslavljenog junaka Miloša Obilića, manastira građenog uoči Boja na Kosovu.  Prisustvovanje

jutarnjoj liturgiji. Nakon obilaska manastira odlazak do isposnice Sv. Zosima Sinaita udaljene oko 800m. od manastira. Povratak u manastir i boravak u okviru manastirskog kompleksa, slobodno vreme. U ranim popodnevnim satima povratak u Golubac, gde se po individualnom (fakultativnom) programu obilazi tvrđava Golubački grad a zatim kraće zadržavanje u Golupcu sa mogućnošću prolaznog ručka u restoranu hotela  ’Golubački grad’ (fakultativni program).  Nastavak puta prema Velikom Gradištu i Srebrnom jezeru.  Slobodno vreme za odmor, šetnju i kraći boravak na Srebrnom jezeru. U kasnim popodnevnim satima polazak u pravcu Beograda i dolazak na mesto polaska oko 20 sati.

Kraj usluge.

Cenovnik

Cena aranžmana: 1.300 rsd

Plaćanje aranžmana:

- gotovinom do polaska na put

Aranžman obuhvata:

- Autobuski prevoz udobnim turističkim  autobusom na navedenoj relaciji (audio/cd/dvd/klima/mikrofon).

- Vodič - pratilac grupe na putovanju.

- Poseta manatira Tumane.

- Organizacija aranžmana.

Aranžman ne obuhvata:

- Individualne troškove van ponudjenog u programu.

- Doplata ulaznice za obilazak tvrđave Golubački grad (fakultativni program, cena ulaznica od 450 – 600 rsd.).

- Ručak u restoranu hotela ’Golubački grad’ u Golupcu, cena ručka oko 500 din. (fakultativni program-najava u toku putovanja i plaćanje vodiču).

NAPOMENA:

- Krajnji rok za obaveštavenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.

- Faklutativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od  troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, objektivnih okolnosti.

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnoh okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).

- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

- Putnici su u obavezi da se 3 dana pre puta informišu o tačnom vremenu i mestu polaska.

- Rok za prijavu 7 dana pre termina putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

ZA REALIZACIJU ARANŽMANA - MINIMUM 40 PUTNIKA.

Cenovnik i program putovanja broj 1 od 02.09.2020.

Organizator putovanja Oktopod travel, licenca OTP 119/2020 - kategorije A40 od 01.02.2020.godine.

MB 17205196, PIB 101468904, Velimira Bate Živojinovića 7, Beograd

Garancija putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, po Ugovoru o garanciji putovanja

broj 0083/2020 od 10.01.2020.god.

Polisa osiguranja broj 30000016067 od 23.01.2020.godine Akcionarskog društva za osiguranje

„MILENIJUM-OSIGURANJE ADO, BEOGRAD”

Uz ovaj program vaze opsti uslovi organizatora putovanja agencije “OKTOPOD TRAVEL” uskladjeni sa YUTA standardom


Kontakt

KONTAKT


BEOGRAD

Velimira Bate Živojinovića 7 (bivša Bojanska)
(ulaz iz Mileševske)

tel: (011) 41 555 55

info@oktopod.rsAVIO KARTE
ONLINE