Sardinija i Korzika - 8 dana

/ Evropski gradovi autobusom / 2019

TERMINI: 30.03.2019.;

PROGRAM  PUTOVANJA:

1. dan 30.03 (subota)  BEOGRAD – HRVATSKA - SLOVENIJA

Polazak iz Beograda sa parkinga pored direkcije “Laste” (Auto put Beograd-Niš broj 4.) u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

 2. dan 31.03 (nedelja) LIVORNO

Dolazak u Livorno u popodnevnim satima. Livorno je luka i grad na zapadu Italije, tačnije njene pokrajine Toskane. Livorno je kao i većina italijanskih primorskih gradova u značajnoj meri okrenut turizmu. U 16. veku je donešena odluka da se Livorno izgradi kao ’idealan grad’. Zadatak je poveren najpoznatijim arhitektama tog vremena. Rezultat je bio pravilan šestougaoni grad sa ulicama pod pravim uglom okružen zidinama i vodenim kanalima.

Organizovana šetnja gradom uz razgledanje: Katedrale San Frančesko,, Piazza Grande, Nova tvrđava i kvart Mala Venecija,... Slobodno vreme za odmor. U večernjim satima polazak ka luci i ukrcavanje na feribot. Mogućnost doplate za kabinu na feribotu. Nakon prolaska neophodne procedure sledi ukrcavanje na feribot i smeštaj u kabine (ko se opredelio za tu opciju). Planirano isplovljavanje feribota je u 22:00h. Noćna plovidba.

3. dan 01.04 (ponedeljak) OLBIJA – ALGERO – KASTELSARDO     

Uplovljavanje u Sardinijsku luku Olbija u jutarnjim časovima. Iskrcavanje sa feribota i nastavak putovanja autobusom. Odlazak do srednjovekovnog gradića Algero. Ovaj gradić broji 44 000 stanovnika i po mnogima najlepši grad na Sardiniji. Grad je zanimljiv spoj mešavina kultura. U Algeru žive italijani i Katalonci, koji čine većinu stanovnika. Kratak obilazak grada i slobodno vreme za šetnju i uživanje....Odlazak iz Algera i smeštaj u hotel u Kastelsardu posle 16h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

 4. dan 02.04 (utorak) KASTELSARDO – KALJARI   (fakultativno)

Doručak. Polazak na celodnevni izlet do glavnog i najvećeg grada na Sardiniji, Kaljari. Kaljari je istorijski vrlo atraktivan, s obzirom da ima gotovo netaknut stari centar, sa brojnim građevinama  koje datiraju iz 12. i 13. veka. Sa druge strane grad je prepun restorana, barova, prodavnica, tako da je urbani provod zagarantovan.

Po dolasku, kraći obilazak grada uz razgledanje: Municipio – palata eklektičkog stila sa sjajno izvedenom  fasadom; trgovačka zona Largo Karlo Feliće, živopisni trg Jene, Kastelo – srednjovekovno utvrđenje na uzvišici, Kula slonova, katedrala Svete Marije, vidikovac... Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnje i uživanje u sjajnom živopisnom lučkom gradu. Povratak u hotel u večernjim časovima. Noćenje.

5. dan 03.04 (sreda)

Doručak. Slobodan dan za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

6. dan 04.04 (četvrtak) KASTELSARDO – KORZIKA / BONIFAČIO - AJAČIO      

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnnosti, ili polazak u ranim jutarnjim časovima na celodnevni izlet na Korziku.  Odlazak do luke Santa Tereza Galura.  Ukrcavanje na feri. Plovidba traje oko 1h. Dolazak u Bonifačio na Korzici. Bonifacio zovu biserom korzikanskog turizma. Ukras juga, podignut na nizu belih krečnjačkih stena, svojevrsni fenomen, sa starom citadelom. Verovatno najzanimljiviji grad Korzike, čisto mondensko mesto.

Šetnja do utvrđenog Gornjeg grada koji se nalazi na okomitim liticama iznad zaliva i luke. Slobodno vreme za uživanje. Polazak iz Bonifačija ka Ajačiju. Dolazak u Ajačio. Po dolasku, sledi kraći organizovani obilazak grada uz šetnju i razgledanje: Citadela, Napoleonova promenada, trg Maršala Foša, Gradska kuća, Napoleonova rodna kuća. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnju i uživanje u pravom mediteranskom duhu grada. Polazak iz Ajačija u poslepodnevnim časovima. Putovanje do Bonifačija, pa potom povratak sa Korzike ferijem i dalje busom do hotela. Povratak u hotel. Noćenje.

7. dan 05.04 (petak) KASTELSARDO – OLBIJA – PORTO ĆERVO     

Doručak. Odlazak iz Kastelsarda. Putovanje do Olbije. Kraći organizovani obilazak grada uz razgledanje: bazilika San Semplićio iz 11. veka, crkva Sv. Pavla, Gradska kuća,... Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnju, odmor... Mogućnost poludnevnog fakultativnog  izleta do ekskluzivnog turističkog naselja PORTO ĆERVO koje predstavlja sedište fantastične regije Kosta Smeralda (Smaragdna obala). Boravak u Porto Ćervu oko 2 sata i povratak u Olbiju. Slobodno vreme. Ukrcavanje na feribot i smeštaj u kabine. Noćna plovidba Tirenskim morem.

8. dan 06.04 (subota) LIVORNO – BEOGRAD     

Iskrcavanje u Livornu u jutarnjim časovima. Nastavak putovanja autobusom preko Slovenije i Hrvatske. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima. 

Cenovnik i uslovi plaćanja:

LAST MINUTE - 269€

Termin

SPECIJAL

(za određeni broj soba)

Cena aranžmana

30.03 - 06.04.2019.

LAST MINUTE - 269€

/

 

USLOVI PLAĆANJA I OSTALE NAPOMENE:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate.

USLOVI PLAĆANJA: 
• 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT.
• PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA. (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice).
• ČEKOVIMA GRAĐANA NA 3 MESEČNE RATE DATUMIRANI SVAKOG 15-OG U MESECU
• PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE NA 3 MESEČNE RATE
• ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: 
* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu
* smeštaj na bazi 4 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u Kastelsardu u 1/2 i 1/2+1 sobama

* prevoz feribotom na relaciji Livorno - Olbija - Livorno

* obilaske prema programu (Livorno, Algera, Olbija prema programu)

* troškove organizacije i vođenja aranžmana
* usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

* doplatu za smeštaj u kabini na feribotu tokom noćnih plovidbi Livorno - Sardinija - Livorno: cena po osobi iznosi 50€   za oba pravca. Kabina je četvorokrevetna sa 2 standardne ležaja i dva ležaja na sprat. - obavezno plaćanje u agenciji!

* boravišnu taksu

* ulaznice
* individualne troškove 
* putno osiguranje

 

CENE  FAKULTATIVNIH  IZLETA: Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):

*izlet do Kaljarija sa navedenim obilascima - 40€

* izlet do Korzike sa uljučenim kartama za feribot i obilaskom Bonifačija i Ajačija - 70€

* izlet do Smaragde obale sa posetom Porto Ćervu - 30€

 

NAPOMENA ZA HOTEL:

Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.

Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta:

www.oktopod.rs

Napomene:VIZE:

*  Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU

*  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. 

 

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

*U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

* Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.oktopod.rs

*U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

* Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

OPŠTE NAPOMENE:

Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

 

Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija „OKTOPOD TRAVEL“-a, Licenca OTP 130/2010 izdata 05.02.2010. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

 

Program br.01 od 19.02.2019.             Licenca Ministarstva Turizma OTP 130/2010. od 05.02.2010.godine.

 

Kontakt

KONTAKT


BEOGRAD

Bojanska 7
(ulaz iz Mileševske)

tel: (011) 41 555 55

info@oktopod.rs


NOVI BEOGRAD

Gandijeva 148 A

tel: (011) 41-55-556

oktopodnb@orion.rs


ZEMUN

Dr. Petra Markovića 18 (prekoputa okretnice 88)

tel: (011) 41-55-557

oktopod.zemun@hotmail.com


NOVI SAD

Stražilovska 27

tel: (021) 31-05-220

novisad@oktopod.rs


ŠABAC

Gospodar Jevremova 20

tel: (015) 61-05-20

sabac@oktopod.rs


KRAGUJEVAC

Lole Ribara 6

tel: (034) 35-64-86

kragujevac@oktopod.rs


NIŠ

Obrenovićeva bb, lokal 17-P

tel: (018) 31-05-220

nis@oktopod.rs


LOZNICA

Pašićeva 1, lokal 25

tel: (015) 61-05-22

loznica@oktopod.rs


REPUBLIKA SRPSKA / BIJELJINA

Miloša Crnjanskog 20, Bijeljina

tel: +387 (055) 490 090

info@oktopod.ba


OVLAŠĆENI PRODAVCI
- FRANŠIZE -

ZVEZDARA

Bulevar Kralja Aleksandra 540

tel: (011) 4009 018

bulevar@oktopod.rs


VIDIKOVAC

Geo Travel, Patrijarha Joanikija 29a

tel: (011) 2342 303

oktopodvidikovac@gmail.com


UŽICE

Dimitrija Tucovića 36, TC Pariz 1 sp, lok 3

tel: (031) 510 999

oktopoduzice@gmail.com


ZRENJANIN

Vojvode Petra Bojovića 1 (Žitni trg)

tel: (023) 521 530

oktopodzrenjanin@gmail.com


KRUŠEVAC

Majke Jugovića 24 (bivša Zakićeva)

tel: (037) 21-05-22

oktopodkrusevac@gmail.com


AUSTRIJA / BEČ

Heinestrasse 3/2 1020 Wien

tel: +4312143808

office@mediasystem-wien.comAVIO KARTE
ONLINE